Prevedi

Knjige i brošure

Pregled Starog zavjeta, 174 stranice, tvrdi i meki uvez

Biblija je zapisana riječ Božja kroz koju se Bog razotkrio ljudima. Stoga se tu knjigu pravom naziva Svetim pismom. Glavna tema Biblije jest Isus Krist, Sin Božji, koji je došao na svijet kako bi spasio grešnike i umro za njih na križu. To je uistinu radosna vijest! Sâm je Gospodin Isus rekao da o njemu ne svjedoče samo spisi Novog - nego i Starog zavjeta.
Zbog toga je svakom kršćaninu važno poznavati i taj dio Božje riječi. Ipak, mnogi teško razumiju Stari zavjet. Zato sam s ovom knjigom, kratkim uvodom u Stari zavjet, htio pomoći takvima kako bi ga bolje razumjeli. Ona, naime, donosi kratak uvod u svaku od 39 starozavjetnih knjiga i važne podatke o njezinu piscu, vremenu nastanka te zbog čega je bila napisana. Uz to je sustavno iznesen sadržaj svake od knjiga, što bi svakome trebalo olakšati njezino razumijevanje. Uvodna poglavlja o nastanku i prenošenju Biblije, kao i kronološke tablice, ilustracije i zemljovidi mogu biti dobrodošla pomoć za razumijevanje prvog dijela te "Knjige nad knjigama".


Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Pregled Novog zavjeta, 170 stranica, tvrdi uvez

Jedinstvenost Biblije očituje se već na prvi pogled po mnogim starozavjetnim navodima u Novom zavjetu. Stari zavjet svjedoči o Kristu predslikama i proročanstvima (usp. prvi dio: “Pregled Starog zavjeta”) dok Novi zavjet opisuje Kristov život i djelo (u četiri evanđelja), Njegovu slavu te položaj svih onih koji u Njega vjeruju a, na posljetku, Njegovu budućnost (u Otkrivenju).
Ova knjiga donosi sažeti uvod svake od dvadeset sedam knjiga Novog zavjeta, s osnovnim podacima o piscu, dobu nastanka, te svrsi pisanja knjige; kao i pregled sadržaja radi lakšeg razumijevanja Božje poruke. Daljnju bi pomoć trebao pružiti usporedni pregled četiriju evanđelja, pregled starozavjetnih navoda u Novom zavjetu te zemljovidi i ilustracije.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Bilješke o Knjizi Postanka, 216 stranica, tvrdi uvez, 80 kn

Bilješke o Petoknjižju (od kojih je “Bilješke o Knjizi Postanka” prva u nizu od pet knjiga) prvi put su izdane 1880. godine.
Netko je o Knjizi Postanka rekao da je ona puna “zametaka” mnogih kasnije objavljenih istina. Dok razmatramo sveobuhvatne stranice te knjige, doista nalazimo u njoj sva temeljna načela istine, koja su mnogo temeljitije obrađena u Novom zavjetu. Istina, u Knjizi Postanka su ta načela prikazana slikovito, dok su u Novom zavjetu prikazana kao naučavanja. Pa ipak, slikoviti prikaz je izuzetno zanimljiv te je prvenstveno osmišljen da utisne istinu u naše duše. U Knjizi Postanka vidimo “Božji lijek za čovjekovu pokvarenost” - u obećanom sjemenu, u korablji spasenja i u mnogostrukim očitovanjima Božje milosti prema palom i grešnom čovjeku. U njoj vidimo pupoljak čija će slava i miomiris, kad se potpuno razvije, radošću ispuniti nebo i zemlju.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Bilješke o Knjizi Izlaska, 236 stranica, tvrdi uvez, 80 kn

Knjiga Izlaska opisuje povijest oslobođenja Izraelskog naroda iz egipatskoga ropstva te kako ga je Bog nakon toga vodio svojom snagom. Možda ni jedna starozavjetna knjiga nije toliko bogata tipološkim naučavanjima kao Knjiga Izlaska. U prvom dijelu jasno nam je prikazana snaga Sotone (u liku faraona) i Božje spasenje po krvi (u pashalnom janjetu). Čitava knjiga slikovito prikazuje Gospodina Isusa Krista i Njegovo djelo otkupljenja. Osobito bogatstvo tipoloških prikaza nalazimo u Prebivalištu (Šatoru sastanka), njegovu namještaju i svećenstvu. Tamo posvuda i u svemu vidimo Krista. U Izraelovim bitkama i pobjedama, u njihovim pogreškama i nevjeri, mogu se prepoznati razna iskustva Božjeg naroda.
Kad čitatelj zajedno s Bogom i Njegovim izbavljenim narodom krene na putovanje kroz pustinju, ove će Bilješke zasigurno naći vrlo korisnima. One priopćavaju prihvatljivu i razumnu istinu srcu, savjesti i razumu.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Bilješke o Knjizi Levitskog Zakonika, 236 stranica, tvrdi uvez, 80 kn
 
Mnogi kršćani koji knjigu Levitskoga zakonika godinama nisu smatrali ničim većim negoli suhoparnim popisom židovskih odredaba, sada u njoj otkrivaju neiscrpiv rudnik duhovnoga blaga, zbog čega su neizmjerno zahvalni. Veličanstvene stranice ove knjige promotrili su u svjetlu pisama Novoga zavjeta i sada su samo u stanju čuditi se onome što su otkrili.
Proučavajući Knjigu Levitskoga zakonika, otkrit ćemo potpunu objavu o onome što bismo mogli nazvati “Božjim proviđenjem za čovjekovu potrebu, odnosno, Žrtvu, Svećenika i Mjesto štovanja. To je neophodno za približavanje Bogu, što nam ova knjiga jasno i dokazuje. No sve u svezi s time postavio je sâm Bog i utvrdio to u svome Zakonu. Ništa nije bilo prepušteno bogatoj ljudskoj mašti ili ljudskom uređenju utemeljenom na razboritosti. Mi danas, jednako kao i Izraelci tada, trebamo božanske smjernice i božansko vodstvo za prihvatljivo štovanje.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Bilješke o Knjizi Brojeva, 295 stranica, tvrdi uvez, 90 kn

Knjigu Brojeva se može smatrati božanskom poviješću putovanja Izraelaca pustarom, koje je trajalo trideset osam godina i deset mjeseci, počevši od prvog pokretanja tabora nakon što je bio podignut Šator sastanka. Jednako tako se tu knjigu može smatrati i stalnim spomenom na Jahvinu strpljivost, blagost i skrb za Njegov zlovoljan i buntovan narod. To je, izričito, knjiga pustare, koja je obilježena putovanjima, služenjem i svim neprilikama života u pustari. Kao takva, ona je vrlo zanimljiva i poučna te se dade lako primijeniti na kršćanina u sadašnjem zlom svijetu.

 Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Izreke Salomonove, 51 stranica, meki uvez, 20 kn

Tekstovi ovog priručnika najprije su bili objavljeni u nastavcima u časopisu „Folge mir nach“ (2002. godine). Uz ljubazno dopuštenje autora, ovo prvo izdanje u obliku Priručnika za samostalno proučavanje objavljeno je na hrvatskom jeziku. Želja izdavača je da ovaj priručnik pomogne mnogim mladim ljudima (i ne samo mladima!) da nauče živjeti mudro. Svaki čitatelj koji doista traži mudrost od Boga, neizostavno mora upoznati Krista – Božju mudrost (1.Kor 1,24).
Apostol Pavao je za Grke rekao da „traže mudrost“ (1.Kor 1,22). Njima je njegovo propovijedanje „Krista raspetoga“ bilo ludost. Onima pak koji su shvatili potrebu za osobnim spasenjem, i dali se spasiti, Krist je „postao mudrost od Boga“.
Ni do danas se po tom pitanju ništa nije promijenilo. Duh „Grčke“ proširio se na sav svijet. No većini ljudi (osobito onima koji „traže mudrost“) propovijedanje „Krista raspetoga“ i dalje je ludost. No milijunima koji su se otada spasili, Krist je „postao mudrost od Boga“. Nadamo se da će tako biti i sa svakim tko se bude služio ovim priručnikom.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Poslanice Timoteju, 93 stranice, meki uvez, 25 kn

Prva poslanica Timoteju predočuje Crkvu Božju kao Božju kuću i propisuje njezin božanski red sukladno Božjem umu. Ona priopćuje da je već tada bilo pojedinaca koji su se okrenuli ispraznoj težnji da budu učiteljima Zakona, kao i da je bilo nekih koji su doživjeli brodolom vjere. Također donosi i upozorenja da će u posljednjim danima neki otpasti od vjere. No, unatoč tome, u njoj se većinu kršćana promatra kao one koji teže ispunjavanju svoje odgovornosti održavajući red Božjekuće. A glavni cilj Duha u toj poslanici jest dati pouke o tome redu i ponašanju koje je u skladu s njim, u svim pojedinostima koje se odnose na Božju kuću na Zemlji.
U Drugoj poslanici Timoteju sve je drukčije. Crkva se, kao Božja kuća, ne prikazuje više kao kuća u kojoj se održava red sukladan Bogu, nego kao kuća u kojoj je, čovjekovom pogreškom, zavladao nered. Apostol Pavao piše Timoteju u svezi te pogreške i nereda, kako bi ga ohrabrio, poučio i opomenuo u razdoblju propadanja i, nadalje, da bi ga upozorio da će se zlo tijekom vremena nastaviti i povećavati očitujući se u posljednjim danima u svojim najgorim oblicima.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Dolazak Bezakonika, 23 stranice, heftano, 10 kn

Nakon uzeća vjernika na Zemlji će ostati beživotno „kršćanstvo“. Ti ljudi će odbaciti sve što je povezano s kršćanskim ispovijedanjem. Antikrist će se povezati s rimskim vladarom i uvest će idolopoklonstvo, tako da će se i židovstvo i kršćanstvo pretvoriti u okultnu religiju. Na vlasti će biti sotonsko trojstvo koje će se sastojati od „Zvijeri ... iz mora“ (prva zvijer iz Otkrivenja 13,1, rimski vladar), „zvijeri iz zemlje“ (druga zvijer iz Otkrivenja 13,11, Antikrist) i Sotone, zmaja. Njima će služiti ljudi koji su se dotad nazivali kršćanima.

Budući da će se Antikrist otkriti tek nakon uzeća, trebali bismo se čuvati svih spekulacija o tome tko bi mogao biti Antikrist. Naš tekst nam pokazuje da ga danas još ne možemo prepoznati, nego će to biti moguće tek nakon uzeća. U današnje doba se Kristovo božanstvo još uvijek ne poriče sasvim otvoreno. Danas nailazimo tek na tendencije u tom smjeru. U 1. Ivanovoj 4,2.3 čitamo o „duhu antikrista“, nedostatnom ispovijedanju, pokretu koji nagovješćuje približavajuće otpadanje. No ovo konačno „otpadanje“ obilježeno je općim i jasnim poricanjem kojim će kršćanska i židovska istina biti odbačena i uklonjena.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Veliko Spasenje, 77 stranica, meki uvez, 20 kn

Pismo sámo govori o „velikom spasenju“ koje nam je došlo putem Evanđelja. Mi koji smo iskusili Božju spasonosnu milost znamo nešto o veličini toga spasenja, ali sva veličina onoga što je Bog ostvario počet će nam bivati jasnom samo ako istražujemo Pisma i razmotrimo pojedinosti toga spasenja.
Ne možemo odjednom shvatiti sav božanski plan, baš kao što ne možemo ni sve četiri strane neke građevine vidjeti s jedne točke gledišta. Moramo se zadovoljiti time što u jednom trenutku možemo vidjeti samo jednu stranu. Ako ova knjiga pomogne kršćanima da dublje cijene čudesa koja je Bog izveo putem Evanđelja, tada to neće biti samo duhovna pomoć za njih, nego će i Bog biti proslavljen.U ovoj knjizi obrađene su teme:
 • Oproštenje
 • Opravdanje
 • Otkupljenje
 • Pomirenje
 • Spasenje
 • Posvećenje
 • Novo rođenje
 • Oživljenje
 • Dar Duha Svetoga
 • Novo stvorenje.
Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Pregled temeljnih istina, 92 stranice, meki uvez, 25 kn

Svaki kršćanin trebao bi poznavati istine prikazane u ovoj knjizi da bi mogao razumjeti i ono osnovno što Bog želi da znamo. Zapravo većina različitih mišljenja o Bibliji među kršćanima proizlazi iz nerazumijevanja i ne razlikovanja između onoga što je ovdje predočeno.
Mi ne možemo istinski cijeniti naš položaj u kojem stojimo pred Bogom ako barem donekle na razumijemo ove važne predmete. Obrađene su sljedeće teme:
 • Vjera i djela
 • Mir i oslobođenje
 • Sigurnost i posvećenje
 • Zakon i milost
 • “Grijeh” i “grijesi”
 • Nova i stara narav
 • “Krv” i “voda”
 • Milost i učeništvo
 • Izabranje i besplatno ponuđena milost
 • Izrael i Crkva
 • Klanjanje i služenje
 • Uzeće i pojavljivanje.
Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Iscjeljenje molitvom, govorenje u jezicima, znamenja i čudesa u svjetlu Svetog pisma, 53 stranice, heftano, 15 kn


Danas se mnogo govori o ispunjavanju Svetim Duhom i s tim se predmetom povezuje mnogo toga. Da bismo prosudili je li ispravno to što se govori, imamo nepogrešivi kamen provjere: Božju riječ. Židove iz Bereje Pismo naziva plemenitijima od onih iz Soluna zbog toga što nisu samo prihvatili Pavlovu riječ sa svom spremnošću uma, nego su i danomice istraživali Pisma, je li to tako. Pavao je u Galaćanima 1,8 napisao: „Ali kad bismo vam mi, ili pak anđeo s neba, propovijedali evanđelje protivno onom koje smo vam navijestili – neka je proklet!“
Živimo u vremenu kada su u svijet izišli mnogi lažni proroci (1 Iv 4,1). Ti proroci će one koji ih slušaju navesti da odvrate uho od istine te se okrenu bajkama (2 Tim 4,3-4). Stoga sve što nam se predočuje moramo pomno provjeravati pomoću Božje riječi, „jer takvi su lažni apostoli, prijevarni radnici: pretvaraju se u apostole Kristove. A nije ni čudo, jer se sâm Sotona preobražava u anđela svjetlosti. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti. Svršetak će im biti prema njihovim djelima“ (2 Kor 11,13-15).
Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com

Kršćanin i obitelj, 42 stranice, meki uvez, 20 kn


Ova knjižica nastala je na temelju autorovih propovjedi 1988/89. godine. Pisana je jednostavnim stilom. Prožeta je naukom Svetog pisma o braku i obitelji te čitatelju pruža vrlo jasnu i potpunu sliku o tome što je brak i obitelj po Božjim namislima.

„Ako netko pita: ˝Kada će napokon brak postati ono što bi trebao biti?“, odgovor glasi: ˝Onda kad bude u skladu s odnosom Krista i Njegove Skupštine (Crkve); onda kad ljubav koja zaboravlja sebe i misli samo na drugog, kao i pokornost koja želi živjeti i umrijeti za drugog, budu odražavali odnos između Krista i Crkve u braku. Krist je ljubio Crkvu, pa stoga Pismo veli: 'Muževi, ljubite svoje žene.' Crkva je pokorna Kristu, pa stoga Pismo veli: 'Žene, svojim se muževima pokoravajte, kao Gospodinu'˝“
Rudolf Brockhaus
„Nikad ne mogu donijeti ispravnu prosudbu o nekom čovjeku promatrajući ili slušajući ga na sastancima crkve. On može izgledati vrlo duhovnim te prekrasno i istinito naučavati. No tek kad odem u njegov dom upoznat ću njegovo pravo stanje.“
Charles Henry Mackintosh

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com

Prema cilju, sabrani članci raznih autora, 123 stranice, meki uvez,
25 kn

U ovoj su knjizi sabrani neki od članaka koji su u proteklih dvanaest godina bili objavljeni u časopisu „Zahvalnost i radost“. Pisalo ih je osamnaest pisaca iz sedam zemalja. Kroz svaki od članaka poput neprekinute niti provlači se jedna misao, naime, poticanje na stalno napredovanje prema određenom cilju.

Premda se položaj kršćanina temelji na Božjem djelu (smrt, uskrsnuće i uzašašće Gospodina Isusa Krista), to jest na nepromjenjivim činjenicama, i premda je zbog toga kršćaninov položaj neupitan, osnovna značajka kršćanskog života nije statičnost, nego dinamičnost. Kršćanski život uspoređen je s trkom, i to onom natjecateljskom: „Stoga … trčimo trku što je pred nama“ (Hebrejima 12,1).

U dvadeset devet članaka čitatelj će moći:

- saznati kako putem Kristovog djela, putem kojega je već primio spasenje, može primiti snagu novog života i pobjedu nad grijehom, svijetom i đavlom;

- upoznati pomoćna sredstva za rast u vjeri koja su mu na raspolaganju;

- biti ohrabren u pogledu teškoća s kojima se susreće;

- promotriti praktične primjere iz života nekih osoba iz Biblije.

 Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Okupljeni oko krista, 36 stranica, heftano, besplatno

 
Malo je tema o kojima ima toliko različitih mišljenja kao što ih ima o sastajanju vjernika. Jedni smatraju da se trebaju sastajati samo s onima koji drže jednake stavove u određenim naučavanjima kao i oni, dok drugi vjeruju da se trebaju sastajati samo s vjernicima u narodnim ili državnim crkvama. Jedni misle da moraju ostati tamo gdje su se obratili, a drugi pak da trebaju biti tamo gdje dobivaju najviše blagoslova. Pa zar je Božja riječ stvarno tako nejasna po tom pitanju, ili pak nam ne daje dovoljno jasne upute? Pokušajmo to istražiti, na primjerima iz Starog, a potom iz Novog zavjeta, no imajmo uvijek na umu da je “poslušnost bolja od žrtve” (1 Sam 15,22).

 Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com
Plan za čitanje Biblije, 20 stranica, heftano, 10 kn


Ako se želi upoznati sadržaj cijele Biblije, tada je važno čitati je sustavno, redovito i po redu. Ovaj plan bi ti trebao biti od pomoći u tome. U ovome planu Biblija nije podijeljena u 365 jednakih dijelova koje bi tijekom godine trebalo čitati jedan za drugim. Podjela je izvršena po sadržajnim cjelinama, i to tako da se svaki dan može pročitati dio koji je smisleno povezan. Poredak biblijskih knjiga također je odabran tako da bude od pomoći za bolje razumijevanje međusobne povezanosti pojedinih dijelova. Za svaki dan odabrano je više odjeljaka iz raznih dijelova Biblije, kako bi se po mogućnosti izbjegla jednostrana duhovna ishrana.
Ovaj plan podijeljen je u tri dijela. Za svaki dan predložena su tri odjeljka iz Pisma: dva iz Staroga i jedan iz Novoga zavjeta. Tako se pružaju sljedeće mogućnosti:
 • Pročitati Bibliju jedanput godišnje, ako se dnevno pročitaju sva tri odjeljka.
 • Pročitati Stari zavjet jedanput u dvije godine, a Novi zavjet jedanput godišnje, ako se dnevno pročita po jedan odjeljak iz Staroga i iz Novoga zavjeta.
 • Pročitati Bibliju jedanput u tri godine, ako se dnevno pročita samo jedan od predloženih odjeljaka. Pritom bi Novi zavjet dvije godine bio zanemaren.
Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com


 Svjetlo istinsko , 69 stranica, meki uvez
Priručnik za proučavanje Evanđelja po Ivanu, 25 kn

Mnogi svjetionici koji su nekoć imali važnu ulogu za sigurnost na moru, danas služe samo kao turistička atrakcija. Njihovo svijetljenje jednostavno više nije potrebno. No s kršćanima nije tako. Kršćani u svim vremenima trebaju svijetliti u mračnome svijetu – svijetliti za Isusa Krista – pružiti orijentaciju drugima, tako da žive kao što je i Isus živio. To je velik zahtjev, ali istodobno i najljepša i najsmislenija zadaća na svijetu.
Ovaj priručnik pomoći će kršćaninu da proučavajući posljednje od četiri evanđelja bolje upozna Gospodina Isusa, ostane blizu njega i živi s njim. Samo tako će njegovo svjetlo uvijek svijetliti.
Proučavanje svakog odjeljka Ivanovog evanđelja sastoji se od sljedećih dijelova:

Glavni tekst: kratko objašnjenje teksta kojega si pročitao u Bibliji.

Pitanja: tu možeš provjeriti što si zapamtio ili razumio prilikom čitanja. Odgovori na sva pitanja nalaze se na stranicama 63-69. Neka pitanja služe tome da te potaknu na razmišljanje o tvome životu. Ona su označena s „.“ i nemaju brojčanu oznaku.

Objašnjenje riječi ili pojmova: kratka objašnjenja teških i zanimljivih pojmova, imena ili naziva.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com


 Ukorijenjeni i utemeljeni u Kristu, 75 stranica, meki uvez, 25 kn

Ova knjiga nastala je tako da je autor tijekom više godina bilježio misli koje bi dobio dok je proučavao Bibliju, a koje su mu bile naročito dragocjene. Tako se kasnije uvijek iznova mogao podsjetiti na njih. Te misli su postale dio njegova iskustva. I kad netko odluči takvo što podijeliti s drugima, onda je to uistinu posebno. Jer, on ne dijeli s nama samo svoja saznanja, nego i dobar dio sebe, to jest, ono što su ta saznanja značila njemu osobno. Knjiga pruža izvrsnu pomoć za pobjedonosan i sretan život u Kristu.

Adresa za narudžbu: zivarijec@gmail.com


Nema komentara: