Prevedi

Pogled prema gore

Što bi radije odabrao, gladak i ravan put, ili tako neravan i teško prohodan put da je Gospodin prisiljen pokazivati ti svoje lice na svakom koraku?

Siguran sam da je za nas bolje da se na kormilu našeg života nalaze božanska mudrost i ljubav te odlučuju za nas, negoli da mi sami moramo odlučivati za sebe.
G. V. Wigram

Nema komentara: