Prevedi

Grijeh (1)

„Svi su sagriješili, i ne dosižu slavu Božju.“
Rimljanima 3,23

Oče! Tvoja suverena ljubav je tražila
Robove grijeha, što odoše daleko od tebe;
Djelo koje je izvršio tvoj vlastiti Sin
Dovelo nas je natrag – u miru i slobodne!


Bogu je jedan jedini grijeh strašniji negoli nama tisuću grijeha – štoviše, negoli su nama strašni svi grijesi svijeta.

Grijeh je, u načelu, postupanje po neovisnoj volji.

Bog ne može preći preko ničega; On može sve oprostiti, i očistiti od svega, ali ne može preći preko ničega.

Krist je ljubav; što sam veći grešnik to više ga trebam.

Kada bi svi grijesi koji su do sada bili počinjeni u svijetu bili sakupljeni i pripisani tebi, i kada bi bili tvoja vlastita djela, to te ne bi trebalo spriječiti u tome da vjeruješ u Krista i po Njemu dođeš Bogu.

J.N.D. (Pilgrim Portions)

Nema komentara: