Prevedi

Što dolazi poslije smrti?Trenutno na svijetu živi više od sedam milijardi ljudi. Razumljivo je da u tom silnom mnoštvu postoje vrlo različiti ljudi. Premda su ljudi tako različiti, ipak postoji nešto što vrijedi jednako za sve:

Nitko ne dvoji o tome da svatko mora umrijeti!

No, mladi ljudi sigurno ne misle na to tako često. Možda je i neugodno baviti se time. Pa ipak je zanimljivo da bi svaki čovjek volio znati što se događa poslije smrti.

A VI?

Imate li konkretnu predodžbu o tome što se događa poslije smrti?
Bilo bi dobro ako bismo imali pouzdanu informaciju o tome! Pogledamo li u Bibliju, Božju riječ, sam Bog će nam dati odgovor. Biblija govori da smrću čovjeka nije sve završeno! Postoji život nakon smrti.
Pročitajte Evanđelje po Luki 16,19-26!
U događaju kojega je Gospodin Isus tu ispričao, vidimo dva čovjeka koja su živjela vrlo različito. Ali, smrt je jednako pogodila obojicu! I poslije smrti su ta dvojica živjela vrlo različito: Bogati čovjek u mukama, a siromašni Lazar u miru i utjesi. Jasno se vidi, dakle, da ljudi nastavljaju živjeti nakon smrti, i to različito. Postoji, s jedne strane, „Abrahamovo naručje“, te, s druge strane, „Pakao“ (ili Had; od grčkog Hades).

Život poslije smrti traje vječno – nikad se ne završava!

Sada bi svatko morao postaviti goruće pitanje:
O čemu ovisi hoću li nakon svoje smrti doći u zajedništvo s Bogom ili ću vječno morati biti odvojen od Boga?
I kod ovog pitanja trebali bismo upitati onoga tko zna odgovor. Bog nam daje odgovor u svojoj Riječi. I u vezi s ovime pogledat ćemo u Božju riječ, koja nam daje odgovor:

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Onaj tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a onaj tko ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“  Ivan 3,16.18

„Zaista, zaista, kažem vam: Onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.“  Ivan 5,24

„I izvede ih van i reče: ʻGospodo, što mi je činiti da budem spašen?ʼ Oni mu rekoše: ʻVjeruj u Gospodina Isusa i bit ćeš spašen ti i tvoj dom.ʼ“  Djela apostolska 16,30.31

„Sada, dakle, nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“  Rimljanima 8,1

Božja riječ nam jasno pokazuje da će svaki čovjek nakon svoje smrti živjeti i dalje. Bog nam pokazuje i to da u vječnosti postoje dva različita mjesta. On je učinio sve da bismo mi, ljudi, imali mogućnost biti kod Njega, i On ne želi da itko propadne. No, ipak, svatko je sam odgovoran da odluči gdje će biti – Bog nikoga ne prisiljava.

Skretnica za Nebo postavljena je ovdje na Zemlji. Poslije smrti nema više mogućnosti skretanja!

 

 „Onaj tko ima Sina, ima život; onaj tko nema Sina Božjega, nema život.“  1. Ivanova 5,12

Nema komentara: